Privacy statement

Vaststellingsdatum: mei 2018

Inleiding

De Kroon Zonwering B.V. (hierna: ‘wij’ en ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, relaties, (potentiële) werknemers en gegevens in ingestuurde formulieren.

De gegevens die wij verwerken zijn die gegevens op die noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van wat is overeengekomen met onze klanten en werknemers, dan wel die gegevens die nodig zijn in het voorstadium van een overeenkomst. Ook verwerken wij gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals belastingen en identificatieplicht). Andere gegevens zijn nodig om de operationele afspraken en procedures vast te leggen.

De gegevens die op deze website worden verwerkt zijn beperkt tot contactgegevens voor het mogelijk maken van offertes voor klanten of om een eerste beoordeling te maken van sollicitanten en contact met hen op te nemen.

Gegevens van (potentiële) klanten worden gedurende drie jaar bewaard voor analyse en marketingdoeleinden. Gegevens van sollicitanten worden twee maanden bewaard voor het geval er alsnog een vacature ontstaat.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Silvia Wesker. Zij is bereikbaar via servicedesk@dekroon.com of telefonisch via 030 242 7200.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Klantgegevens die wij verwerken zijn die, die minimaal nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en te kunnen factureren. De gegevens zijn: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactperso(o)n(en), functie, adresgegevens, rekeningnummers, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, offertes, contracten, e-mails en overige correspondentie. Verder verwerken wij van klanten locatiegegevens, contactgegevens van contactpersonen op de locaties.

Van prospects en relaties verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactperso(o)n(en), functie, adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres en in welke diensten deze prospect of relatie geïnteresseerd is. Deze gegevens zijn nodig om onze acquisitie adequaat te kunnen doen.

Van (potentiële) werknemers  verwerken wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, BSN, geslacht, adres-postcode-woonplaats, nationaliteit,

e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, hoogst genoten opleiding, gegevens over taalbeheersing, type en nummer identiteitsdocument, bankrekening, beschikbaarheid/werktijden en een CV. Deze gegevens hebben we nodig als we een arbeidsovereenkomst sluiten. Sommige van deze gegevens vragen we pas als we daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst afsluiten.

Bij ingestuurde formulieren verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en waarover de inzender contact wenst.

Bij een offerteaanvraag verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer (indien telefonisch contact gewenst is) en waar een offerte voor wordt verzocht.

Van alle formulieren wordt de data opgeslagen in de database van de website, louter om te voorkomen dat data verloren gaat.

Website en websites van derden

Op onze website wordt statistische informatie verzameld. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Voor advertentiecampagnes wordt (indien aan de orde) informatie verzameld door Google Adwords en/of Facebook en/of LinkedIn. Hiermee wordt de relevantie van advertenties afgestemd op de behoefte van personen, die geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening. Alle data is geanonimiseerd.

Met Google Analytics kijken we naar klikgedrag om zo de website te kunnen verbeteren en effectiever te laten aansluiten op dit gedrag en de behoeften van onze bezoekers van de site.

Facturering en boekhouding

Voor onze facturering maken wij gebruik van ons eigen boekhoud- en factureringssysteem.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de wetgeving (10 jaar).

Cookie statement

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics, Google Adwords, we gebruiken de Facebook pixel en de Insight Tag van LinkedIn.

Google Analytics houdt gegevens bij: - Het IP-adres (maar deze hebben wij geanonimiseerd, volgens de aanwijzingen en richtlijnen van Google Analytics); - Gegevens over het apparaat en browser dat gebruikt wordt; - Van welke bron bezoekers afkomstig zijn en van welke pagina’s op de site; - Welke pagina’s bezocht zijn hoe lang het gemiddeld verblijf is; - Hoe vaak knoppen en links worden gebruikt.

Google Adwords gebruikt de cookie om te kunnen vaststellen welke media effectief is en op basis van deze informatie worden de kosten voor Adwords bepaald door Google.

De Facebook pixel wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties beter op voorkeuren van gebruikers van Facebook te laten aansluiten.

Voor LinkedIn gebruiken we de Insight Tag om de effectiviteit van LinkedIn advertenties te kunnen meten.

Cookies kan je altijd zelf verwijderen via je browser.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben, verbeteringen weten of iets anders willen melden met betrekking tot ons privacy statement of privacy beleid in het algemeen, neem dan contact met ons op.

De Kroon Zonwering B.V.
Amsterdamsestraatweg 602
3553 EP Utrecht

Telefoon: 030 -242 7200 en vraag naar Silvia Wesker, of mail naar servicedesk@dekroon.com ter attentie van Silvia Wesker.

Download het privacy statement